ติดต่อเต็นท์

หจก. วิไลวรรณบริการ

200/6 หมู่ 15 ต.ป่าสัก

อ.เมือง จ.ลำพูน

093-1516624, 094-7098819 เฮียเล็ก